Fijital Akademi

İnsanoğlunun var olduğu günden bu güne sürekli devam eden ve yaşamını kolaylaştıran üç temel kavram bulunmaktadır: Öğrenme, Değişim ve İnovasyon.  Bu üç temel kavram, değişim ve yeniliklerin çok uzun emek ve çabalarla meydana geldiği ilk çağlarda ateşin keşfi ve tekerleğin icadı gibi tarihe ışık tutan yeniliklerde kendini gösterirken; teknolojik yenilikler ile devinimin çok hızlı gerçekleştiği ve “hayal çağı” da diyebileceğimiz bu çağ ise, yapay zeka, 3D teknolojisi, hologram ve fijital inovasyon gibi çok yeni kavramlarla bizleri tanıştırmaya ve şaşırtmaya devam etmektedir.

Özellikle dijital ve fijital platformun iyi kurgulanması ile birçok yenilikçi düşüncenin hayata geçirilebileceği değerlendirilmektedir. Bu bağlamda fijital kavramı, tüm akademik dünya açısından da Arge ve İnovasyon merkezli önemli bir inceleme ve değerlendirme alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Chip Caldwell’in “Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Yönetim” adlı kitabında bu konuyla ilgili çok önemli tespitler bulunmaktadır: “İnsanların çoğu kavramlarla ilgili retoriğe sahip olmasına rağmen bunlardan çok azı bu bilgileri pratiğe yani uygulamaya sokabilmişlerdir.” İşte bu yüzden konuyla ilgilenenlerin çoğu teoriğe takılmış ama bir türlü pratik uygulamalara geçemedikleri için bir adım öteye gidememişlerdir.

Fijital Akademi, M.Ö.1000’li yıllarda yaşamış Çinli bir ozan olan Kuam-Tzu’nun “balık verirsen halkın karnını bir kez doyurursun; ancak halka balık tutmasını öğretirsen, tüm yaşamları boyunca karınlarını doyuracakları bir eğitim vermiş olursun” yaklaşımı ile Konfüçyus’un  “Ya bir yol bul, ya bir yol aç ya da yoldan çekil” felsefesini hayata tatbik etme düşüncesinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Yani fijital dünyaya uyum için sadece teorik bilgiler yeterli olmayıp, bu bilgilerin çalışmalarımızın, akademinin yani hayatın içine de pratik olarak girmesi sağlanmalıdır.

Bu bağlamda, bizler danışanlarımızın bu fijital çağa uyum sağlayabilmeleri amacıyla multidisipliner bir ekip ile, özellikle bilim haritalama, görsel haritalama ve bibliyometrik analiz yöntemlerinden de faydalanılarak, danışanların akademik yolculuklarında bir pusula görevi üstlenebilecek yol ve yöntemler sunuyoruz. Akademik dünyada karşılarına çıkabilecek sorun alanlarını rahatça aşabilecekleri rehber bir kadro ile analistik ama  kolay anlaşılır, akılda kalıcı ve inovatif yaklaşıma ve fijital dönüşüme uygun bir “Kişiye Özel Akademik Danışmanlık Konsepti” ile hayatlarına ve akademik çalışmalarında yeni bir yol bulmaları ve açmaları konusunda mentörlük yapıyoruz. Bu mükemmel uyum ve işleyişi sağlayabilecek argümanlar ve enstrümanların varlığı ve ortaya çıkan konsensüs ile de başarı ekosisteminin oluşması sağlanıyor.

Kısaca fijital akademiyi bir gemi olarak hayal ettiğimizde; öğrenme danışanlar için bir pusula; ekip çalışması gemimizde kurumsal kültür adına biriktirdiğimiz ve vazgeçemeyeceğimiz her şey –yani geminin yelkenine doldurabildiğimiz ve bize hareket kazandıran rüzgâr-  ve fijital dönüşüme uyum ise, danışanların hayal ettikleri değişim, yenilik ve başarı adasıdır. Bu başarı adasına, elindeki pusulasını doğru kullanan, gemisini iyi konumlandırabilen ve rüzgârı arkasına alabilen, rakiplerinden farklı doğru stratejiler üretebilen ve başarı adasında yaşam alanını zenginleştirebilen tüm kişi ve işletmeler ulaşabilecektir. Bu adaya ulaşamayan kişi ya da işletmelerin- özellikle fijital çağa uyum sağlayamayan tüm sistem oyuncuları ve paydaşlarının- uzun süreli rekabet liginde ve başarı adasında kalabilmeleri mümkün değildir.

Kişiye Özel Akademik Danışmanlık kapsamında sizlere sunduğumuz hizmetlerimize web sitemizde yer alan Hizmetlerimiz sekmesinden ulaşabilirsiniz..

Kişiye Özel Akademik Danışmanlık Hizmetlerinin yanı sıra Kurumsal Firmalar için de danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bu kapsamda;

Fijital Akademi ailesi olarak, işletmelerin marka değerlerini ve farkındalıklarını artırabilmek ve dijital ve fijital çağa uyumlarını sağlamak en temel amacımızdır. Bu bağlamda aşağıda detayları verilen ve işletmelere rekabet avantajı sağlayacağını düşündüğümüz kurumsal danışmanlık hizmetleri verilmektedir. İşletmelerin mikro, mezo ve makro planda analizleri yapılarak, teknolojik değişim, inovasyon ve dijital girişimcilik bağlamında farkındalıkları artırılarak, fijital çağa uyum ve entegrasyon yapılabilmesi için multidisdipliner bir ekip tarafından danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Uzman ekibimiz içerisinde, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanında uzman güçlü bir ekibin yanında, bilgisayar, endüstri, çevre mühendisi yazılımcı, grafiker, web tasarımcı gibi farklı disiplinlerden uzmanlarımız da bulunmaktadır. Ayrıca, işletme, yönetim, pazarlama, finans, muhasebe, yönetim bilişim, bilgi ve belge yönetimi, teknoloji yönetimi, sağlık yönetimi, kalite ve hukuk gibi temel uzmanlık alanlarıyla ilgili de çok güçlü bir ekip ile işletmenizi hep birlikte geleceğe taşımak istiyoruz. Yapılan iş ve faaliyetler ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda sıralanmıştır:

 • Mulltidisipliner ve holistik bir bakış açısıyla öncelikle işletmelerin mevcut durum analizleri yapılır; güçlü ve zayıf yönleri tespit edilerek, fırsat ve tehdit unsurları belirlenerek işletmeler için kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlamalar konusunda danışmanlık verilir,
 • İyileştirmeye açık alanlar tespit edilerek, düzeltici ve iyileştirici faaliyet alanları öncelik sırasına göre belirlenir ve kök neden analizleri sorun alanları minimize edilmeye çalışılır.
 • Kalite unsurları olan etkenlik, etkililik, verimlilik, optimallik, kabul edilebilirlik ve meşruluk gibi alt bileşenler yönüyle işletmeniz değerlendirilir.
 • Ulusal ve uluslararası platformdaki rakip işletmeler ile ilgili karşılaştırmalı analizler yapılarak işletmenize bir yol haritası çizilir,
 • Pazarlama karması elemanları ve hedef pazar seçimi açısından işletmenizin değerlendirilmesi yapılır.
 • Sosyal ağlarınızın güçlendirilmesi için uzman ekibimizce mentörlük yapılır,
 • Web sayfaları tasarımları ve teknoloji yönetim modülleriniz uzmanlarımızca değerlendirilerek önerilerde ve iyileştirmelerde bulunulur,
 • İşletmenize özel playstore ve ios uygulamaları ile işletmenizin farkındalığı artırılır,
 • Pazarlama stratejileriniz ve uygulamalarınız bilimsel metotlar ile değerlendirilir,
 • Çalışanlarınıza iyileştirmeye açık tüm alanlarınız ile ilgili hizmet içi eğitimler planlanır ve uygulanır. Örneğin fijital dünya, yalın yönetim, , dijital işletme, yeşil hastane, akreditasyon, kalite iyileştirme grup eğitimleri, inovasyon kulüpleri, iletişim becerileri gibi bilgilendirici, öğretici, yenilikçi ve takım ruhu oluşturabilecek interaktif eğitimler ile çalışanlarınızın motivasyonu artırılarak bir ekip iklimi ve atmosferi oluşturulabilmek için danışmanlık verilir,
 • Marka, logo tasarımları ve marka farkındalığı artırma çalışmaları yapılır.
Whatsapp'tan Yazın.
1
Bize Whatsapp'tan yazabilirsiniz.
Merhaba ,
Hizmetlerimizle ilgili her şey için bize burdan ulaşabilirsiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz ?
Powered by